ยินดีต้อนรับสู่รวมเว็บไซต์ ของ เด็กหญิงพรรณนิภา หมอยาดี


เด็กหญิงพรรณนิภา หมอยาดี(Ice)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนบ้านแม่สา อำเภอแม่ริม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2